צוות המשרד

עובדים יעילים וחדורי מוטיבציה נוספים בצוות המשרד שלנו הם: גבריאלה היידברינג, כריסטה ניטצ'קה, בת אל לוי, אורנה ברנע וטל שפיק.